Deivina Orchidė (Jūratė Gembutienė) – eilių kūrėja, Lietuvos išeivė, gyvenanti Airijoje.

Netikėtai jai kilo mintis įgyvendinti gražų projektą – išleisti eilių ir esė knygą su nuotraukomis „PALIESKI ANGELO SPARNU“.

Ši knyga – ne šiaip eilėraščių rinkinys, ji turi gilią mintį, prasmę ir gražią istoriją. Idėja kilo, sukūrus eiles apie vaikus, sergančius vėžiu, – „MAŽIEJI DIDV